Jakso 17

IaaSsit ja PaaSsit ja mitänäitänyo

7.10.2018

00:52:49

00:00:00

Vieraana Yrjö Kari-Koskinen, aiheena eri pilvipalvelutarjoajien käyttökokemukset.

Jakson valinnat

Kysymyslomake

Kysymyksiä saa lähettää osoitteessa bit.ly/webbidevaus! :-)